gaadiid - transport

af Soomaaliga English français
safar, socdaal travel, trip le voyage, (safari)
dhoofe, socdaale traveler le voyageur
dalxiise / dalxiisayaal,
(tamashle)
tourist(s) touriste(s)
alaab, boorsooyin, bagaash luggage, baggage les bagages
shandad [-da]
shandado [shandadaha]
suitcase(s) valise(s)
shandadda gacanta briefcase la mallette
xafiiska baadhista/cashuurista
sarkaalka baadhista
Customs office
Customs officer
la Douane
le douanier
warqadda aqoonsiga,
taysarada
identity document les papiers d'identité
fiise le visa
dalkugal, baasaboor passport le passeport
gegida diyaaradaha airport l'aéroport
diyaarad [-da] airplane, aeroplane l'avion
helikobtar helicopter l'hélicoptère
duuliye pilot le pilote
walax cirreed UFO, flying saucer l'OVNI, la soucoupe volante
noobiyad lighthouse le phare
dekad [-da] le port
gujis submarine le sous-marin
markab [-ka] ship le navire
doon [-da] / doonyo boat(s) bateau(x), boutre(s)
huuri, huudhi canoe le canoë
burcad/budhcad badeed sea pirates les pirates
tareenka dhulka
hoostiisa mara
underground [UK], subway [US] le métro
waddo tareen, dhabbo xadiid railroad, railway le chemin de fer
tareen [-ka] le train
boosteejo tareen,
istaanka tareenka
train station la gare
tigid ticket le billet (de transport)
bixitaan, tegitaan, dhoofid departure le départ
imaatin, soo degid arrival l'arrivée
dhabbo, waddo yar path le chemin
jid, waddo [waddada] road la route
jid weyne motorway, highway l'autoroute
bas [-ka] / basas bus(es) l'autobus / les autobus
darawal bas bus driver le chauffeur de bus
boosteejada/istaanka basaska bus station la station de bus
bas joogsi bus stop l'arrêt de bus
tagsi cab le taxi
tagsiile taxi driver le chauffeur de taxi
baabuur xamuul truck, lorry le camion
gaari/gaadhi waasac ah van la camionnette
baabuur, gaadhi [ka]
baabuurro [baabuurta, gawaadhida]
car(s) automobile(s), voiture(s)
socoto caravan, travel trailer la caravane
goobta la dhigto baabuurka,
goobta la dhigayo baaburta badan
car park le "parking"
geerash le garage
makaani mechanic le mécanicien
kaalin shidaal,
(goobta shidaalka)
gas station la station d'essence
shidaal gasoline, (petrol) l'essence
matoor [-ka] motor le moteur
shokaan steering wheel le volant
shaag,
shaagag ama taayir, taayirro
wheel(s) roue(s)
dhug dhugley, (mooto) motorcycle la moto, le vélomoteur
baaskiil(ado),
bushkuleeti
bicycle(s) bicyclette(s), vélo(s)
ishaaro, ishaarada,
samaan fare
traffic lights les feux de circulation
waddo cageed pavement, sidewalk le trottoir
dameer maray/gudub,
socod la gooyey wado
zebra crossing, crosswalk le passage piétons
qof lugaynaya, laba lugeedle pedestrian le piéton