ciyaar, isboortis - sport

af Soomaaliga English français
ciyaaryahan sportsman le sportif
gegida ciyaartoyga athletic field le terrain d'athlétisme
qoob ka cayaar
qoob ka ciyaare/ciyaarto
dancing, dance
dancer
la danse
danseur / danseuse
legden, lagdamid
legdanyahan
wrestling
wrestler
la lutte
le lutteur
feertan
feeryahan
boxing
boxer
la boxe
le boxeur
kubad [-da]
kubad yar
ball le ballon
la balle
kubadda koleyga le basketball
kubadda laliska le volleyball
kubadda gacanta le handball
kubadda cagta soccer le football
isbartiimo stadium le stade
garsoore referee l'arbitre
koox team l'équipe
ciyaartooy player le joueur
kubadda teniska tennis "
teniska miiska table tennis
ping-pong
le tennis de table
iskii [-ga] skiing le ski
dabaal
dabaalasho
qof dabaal yaqaan
swimming
to swim
swimmer
la natation
nager
le nageur
waaskada dabaasha swimming-pool la piscine


af Soomaaliga English français
badmaax seaman le marin
kalluumaysi
kalluumaysasho
kalluumayste
fishing
to fish
fisher
la pêche
pêcher
le pêcheur
ugaarsashada
ugaarsasho
ugaarsade
hunting
to hunt
hunter
la chasse
chasser
le chasseur
farda fuulid horse riding l'équitation
fardafuule horse rider, horseman le cavalier


alaab carruur ku ciyaarto
toy - le jouet

af Soomaaliga English français
madaxkuti yar Teddy-bear l'ourson
baambola doll la poupée


ciyaar - game - le jeu

af Soomaaliga English français
turub playing card la carte à jouer
dubnad dice les dés
baqtiyaanasiib lotto, lottery le loto
bilyaardi billiard le billard
draughts, checkers (le jeu de) dames
jees chess (le jeu d')échecs