tiro, [tirada]
numbers - [les] nombres

af Soomaaliga English français
0 eber zero zéro
1 kow one un
2 laba two deux
3 saddex three trois
4 afar four quatre
5 shan five cinq
6 lix six "
7 todoba seven sept
8 siddeed eight huit
9 sagaal nine neuf
10 toban ten dix


af Soomaaliga
11 kow iyo toban
12 laba iyo toban
13 saddex iyo toban
14 afar iyo toban
15 shan iyo toban
16 lix iyo toban
17 todoba iyo toban
18 siddeed iyo toban
19 sagaal iyo toban
af Soomaaliga
20 labaatan
30 soddon
40 afartan
50 konton
60 lixdan
70 toddobaatan
80 siddeetan
90 sagaashan


af Soomaaliga English français
100 boqol hundred cent
1 000 kun thousand mille
1 000
000
milyan million "

af Soomaaliga English français
1o kan hore, koowaad first premier
2o kan labad second deuxième
3o kan sedexaad third troisième


jajab - fraction

af Soomaaliga English français
1/2 nus half demi, moitié
1/4 rubuc, (waax) quarter quart
% boqolkiiba percent pourcent(age)
xisaab calculation, count le calcul
makiinad wax lagu xisaabiyo calculator la calculatrice