xayawaan [-ka] - animal

af Soomaaliga English français
ey / eyo dog(s) chien(s)
magac, (ey yar) puppy le chiot
mukulaal, bisad,
yaanyuur, dummad
cat le chat
mukulaal yar kitten le chaton
jiir, doolli rat
mouse
le rat
la souris
geel / geeleel camel le chameau
hal [ha-sha] / halo female camel(s) chamelle(s)
nirig / nirigyo young camel jeune chameau
dameer / dameerro donkey(s) âne(s)
faras / fardo horse(s) le cheval / les chevaux
geenyo / geenyooyin mare la jument
darmaan foal, (colt) le poulain
dibi / dibiyo ox(en) bœuf(s)
dibi-geeslihiyo zebu le zébu
dibi, (jiid) bull le taureau
sac / saco cow(s) vache(s)
wel / welo calf / calves veau(x)
wan / wanan ram le bélier
ido sheep mouton(s)
ido dheylo' ah lamb l'agneau
lax / laxo ewe(s) la/les brebis
orgi / orgiyo Billy-goat(s) bouc(s)
ri' / ari, riyo goat(s) chèvre(s)
doofaar / doofaarro pig(s) cochon(s), porc(s)
bakeyle / bakeyleyaal rabbit
hare
le lapin
le lièvre
faranfar mole la taupe
yaadaddo hedgehog le hérisson
dabagaale, tukulush squirrel l'écureuil
dawaco, dacawo / dacawooyin fox le renard
yeey wolf le loup
madaxkuti
madaxkuti yar
bear l'ours
l'ourson
goodir / goodirro deer le cerf


shimbir / shimbirro
bird(s) - oiseau(x)

af Soomaaliga English français
buul shimbireed nest le nid
gorgor eagle
vulture
l'aigle
le vautour
turki, gugley / gugleyo turkey(s) dindon(s), dinde(s)
diiq rooster, (cockerel) le coq
digaagad / digaagaddo, dooro hen(s) poule(s)
bolobolo, xuur duck le canard
shimbir la rabeysto,
shimbir baded
goose l'oie


cayayaan - insect - l'insecte

af Soomaaliga English français
quraansho ants fourmis
nooc ayaxa ka mid ah locust, cricket le criquet
ayax, jirriqaa, koronkorro grasshopper la sauterelle
diqsi, duulid fly la mouche
balanbaalis / balanbaalisyo butterfly le papillon
haad dragonfly la libellule
firefly la luciole
ladybug, (ladybird) la coccinelle
shinni-ilaaliye beekeeper l'apiculteur
shinni bee(s) abeille(s)
jirac, tusbaali, xoon wasp la guêpe
kaneeco mosquitoes les moustiques
baranbaro(oyin) cockroach(es) cafard(s)
caaro
xuub-caaro
spider
spider web, cobweb
l'araignée
la toile d'araignée
daboqalooc(yo) scorpion(s) "


malaay, kaluun / kaluunyo
fish(es) - poisson(s)

af Soomaaliga English français
tuuna, toono tuna le thon
libaax bedeed/bedeedyo shark le requin
hoombaro dolphin le dauphin
nibiri whale la baleine
naasley badda ku nool seal le phoque
diin / diinaan,
diin diin [Southern Somalia]
turtle, tortoise la tortue
carsaanyo crab le crabe
bocoologale snail l'escargot
dixiri / dixiriyo earthworm le ver de terre
mas / masas snake(s) serpent(s)
qalanjis / qalanjiso lizard le lézard
rah weyn toad le crapaud
rah, hare / hareyaal frog la grenouille


beerta xayawaanka
zoological garden - le jardin zoologique

af Soomaaliga English français
daayeer / daayeerro monkey(s) singe(s)
fiidmeer(to) bat(s) chauve(s)-souris
baqbaqaaq parrot le perroquet
gorayo / gorayoyin ostrich l'autruche
libaax / libaaxyo lion(s) "
libaaxad lioness la lionne
libaax yar lion's cub le lionceau
harimacad / harimacado cheetah(s) guépard(s)
waraabe [waraabaha] / waarabeyaal,
dhurwaay
hyena la hyène
dawaco jackal le chacal
deero / deeroyin gazelle "
dameer/dameerro farow zebra(s) zèbre(s)
gari [gari-ga] / gariyo giraffe(s) girafe(s)
maroodi [-ga] / maroodiyo elephant(s) éléphant(s)
wiyil rhinoceros le rhinocéros
jeer hippopotamus l'hippopotame
yaxaas(yo) crocodile(s) "
kaangaruu kangaroo le kangourou